Прескачане до съдържание
Меню
Меню

Защо само частни пациенти? Не ни е позволено да издаваме работиме с обществените здравноосигурителни дружества.

Защо само частни пациенти?

Нямаме право да работиме с държавните здравноосигурителни дружества.

Бихме искали, но не ни е позволено.

Понастоящем Тиамана има право да преглежда само частни пациенти и пациенти, които си плащат сами.

Д-р Милен Голчев няма т.нар. лекърско седалище със лекарското съдружие - това дава възможност за фактуриране със държавните здравноосигурителни каси.

Това ограничение е с политическа или професионална цел и се отнася за всички радиолози в Германия.

В Германия има определен брой места, които са собственост на радиологични практики, действащи от десетилетия. Все по-често тези практики се изкупуват от инвеститори, които не са медицински специалисти, когато собствениците им достигнат пенсионна възраст. С помощта на вратички, създадени от политиците, тези места стават собственост на компаниите, което прави невъзможно за младите радиолози да упражняват свободната си професия като независими лекари.

Единственото решение в този момент е да се създаде частна практика - Тиамана също работи под тази форма.

Тиамана може да преглежда пациенти със задължителни здравни осигуровки, но те трябва да бъдат вписани като самоосигуряващи се лица и да заплатят разходите за прегледа. Алтернативно, те могат да направят запитване до собствената си здравноосигурителна каса преди планирания преглед, за да проверят и да кандидатстват за евентуално възстановяване на разходите.

Ако имаш допълнителни въпроси, можеш да се свържеш директно с Д-р Милен Голчев на адрес

Бихме искали, но не ни е позволено.

Понастоящем Тиамана има право да преглежда само частни пациенти и пациенти, които си плащат сами.

Д-р Милен Голчев няма т.нар. лекърско седалище със лекарското съдружие - това дава възможност за фактуриране със държавните здравноосигурителни каси.

Това ограничение е с политическа или професионална цел и се отнася за всички радиолози в Германия.

В Германия има определен брой места, които са собственост на радиологични практики, действащи от десетилетия. Все по-често тези практики се изкупуват от инвеститори, които не са медицински специалисти, когато собствениците им достигнат пенсионна възраст. С помощта на вратички, създадени от политиците, тези места стават собственост на компаниите, което прави невъзможно за младите радиолози да упражняват свободната си професия като независими лекари.

Единственото решение в този момент е да се създаде частна практика - Тиамана също работи под тази форма.

Тиамана може да преглежда пациенти със задължителни здравни осигуровки, но те трябва да бъдат вписани като самоосигуряващи се лица и да заплатят разходите за прегледа. Алтернативно, те могат да направят запитване до собствената си здравноосигурителна каса преди планирания преглед, за да проверят и да кандидатстват за евентуално възстановяване на разходите.

Ако имаш допълнителни въпроси, можеш да се свържеш директно с Д-р Милен Голчев на адрес