Прескачане до съдържание
Меню
Меню

Помощен център Всичко, което трябва да знаеш.

Помощен център

Всичко, което трябва да знаеш.

Може ли да отида на ЯМР?

Повечето хора могат спокойно да си направят ЯМР. Въпреки това има технически особености и  т.нар. абсолютни и относителни противопоказания за ЯМР изследване.

ЯМР е голям и много силен магнит във форма на геврег.Най-често срещаните магнитни сили са 1,5 и 3,0 Тесла. Това означава магнитно поле, което е 30 000 до 60 000 пъти по-силно от това на Земята. Поради това всички магнитни обекти се привличат от магнита.

Много е важно да информираш техническия персонал за чужди тела преди прегледа, за да предотвратиш потенциално животозастрашаващи наранявания.

Много предмети и различни аксесоари, които носим със себе си, могат да съдържат метал. Дори и много от тях да не са магнитни, те могат да причинят смущения (на Силата, Люк) на магнитното поле, което от своя страна може да означава лоши и дори неразчитаеми изображения.

Ако е възможно, препоръчваме да изпълниш изследването само по бельо без метални декоративни елементи.

О да, и без преносими устройства – без смартфони, часовници, слушалки или други подобни. В случай на несигурност остави всички артикули в съблекалнята или попитай техническия персонал! Безопасността преди всичко!

*Знаеш ли, че силата на електромагнитите, използвани в складовете за скрап за преместване на автомобили, е подобна на тази на ЯМР с около 1,5 – 2,0 Tesla.

Може ли да отида на ЯМР?

Повечето хора могат спокойно да си направят ЯМР. Въпреки това има технически особености и  т.нар. абсолютни и относителни противопоказания за ЯМР изследване.

ЯМР е голям и много силен магнит във форма на геврег.Най-често срещаните магнитни сили са 1,5 и 3,0 Тесла. Това означава магнитно поле, което е 30 000 до 60 000 пъти по-силно от това на Земята. Поради това всички магнитни обекти се привличат от магнита.

Много е важно да информираш техническия персонал за чужди тела преди прегледа, за да предотвратиш потенциално животозастрашаващи наранявания.

Много предмети и различни аксесоари, които носим със себе си, могат да съдържат метал. Дори и много от тях да не са магнитни, те могат да причинят смущения (на Силата, Люк) на магнитното поле, което от своя страна може да означава лоши и дори неразчитаеми изображения.

Ако е възможно, препоръчваме да изпълниш изследването само по бельо без метални декоративни елементи.

О да, и без преносими устройства – без смартфони, часовници, слушалки или други подобни. В случай на несигурност остави всички артикули в съблекалнята или попитай техническия персонал! Безопасността преди всичко!

*Знаеш ли, че силата на електромагнитите, използвани в складовете за скрап за преместване на автомобили, е подобна на тази на ЯМР с около 1,5 – 2,0 Tesla.

Да, имам татуировка.

Най-често срещаният боди арт са татуировките и постоянният грим. В днешно време повечето татуировки в Европа са ЯМР-безопасни, защото не съдържат метални частици.
Все още помниш силния магнит от по-горе, нали? Да! Важно е да се отбележи, че кожата в областта на татуировката може да се затопли, или дори да се стигне до изгаряния на кожата – но не се притеснявай! Не сме виждали това от 10 години. Логично при подобен случай татуировката да бъде повредена.

Ако не си сигурен, моля, свържи се със студиото за татуировки.

Да, имам татуировка.

Най-често срещаният боди арт са татуировките и постоянният грим. В днешно време повечето татуировки в Европа са ЯМР-безопасни, защото не съдържат метални частици.
Все още помниш силния магнит от по-горе, нали? Да! Важно е да се отбележи, че кожата в областта на татуировката може да се затопли, или дори да се стигне до изгаряния на кожата – но не се притеснявай! Не сме виждали това от 10 години. Логично при подобен случай татуировката да бъде повредена.

Ако не си сигурен, моля, свържи се със студиото за татуировки.

Ами пиърсинг?

За пиърсингите могат да се използват различни метали. Най-безопасният начин е да ги махнеш повреме на изследването. Предимството на това е, че те не нарушават изображенията (това се случва, дори и да не са магнитни).

Ако пиърсингът ви не може да бъде отстранен, моля, уведомете техническия персонал, за да може прегледът ви да бъде планиран по подходящ начин.

Ами пиърсинг?

За пиърсингите могат да се използват различни метали. Най-безопасният начин е да ги махнеш повреме на изследването. Предимството на това е, че те не нарушават изображенията (това се случва, дори и да не са магнитни).

Ако пиърсингът ви не може да бъде отстранен, моля, уведомете техническия персонал, за да може прегледът ви да бъде планиран по подходящ начин.

Имам импланти в тялото ми

Ако вече сте претърпели операция в областта, която ще бъде изследвана, има голяма вероятност в тялото ви да има метални щипки или дори винтове и пластини. Моля, уведомете персонала, за да може прегледът да бъде планиран по подходящ начин.

Колкото по-голям е имплантът, толкова повече пречи на магнитното поле. Това води до по-лошо качество на изображенията. Понякога може да има смисъл да откажеме ЯМР и да се избере друг метод за изследването, така че диагнозата да може да бъде направена.

Ако някога си имал трудова злополука или злополука в свободното ти време, има възможност чужди тела да са влезли в тялото ти (напр. трески, съчми от пушка и т.н.). Тези чужди тела могат да бъдат магнитни и преместени в тялото от силното магнитно поле на ЯМР. В зависимост от позицията в тялото, те могат да доведат до потенциално животозастрашаващи наранявания.

Важно е да се отбележи, че гръдните импланти не са проблем за ЯМР. ЯМР е дори методът на избор, ако подозираш пукнатини или скъсвания в гръдните импланти.

Моля, информирайте персонала за евентуални чужди тела или импланти преди прегледа.

Имам импланти в тялото ми

Ако вече сте претърпели операция в областта, която ще бъде изследвана, има голяма вероятност в тялото ви да има метални щипки или дори винтове и пластини. Моля, уведомете персонала, за да може прегледът да бъде планиран по подходящ начин.

Колкото по-голям е имплантът, толкова повече пречи на магнитното поле. Това води до по-лошо качество на изображенията. Понякога може да има смисъл да откажеме ЯМР и да се избере друг метод за изследването, така че диагнозата да може да бъде направена.

Ако някога си имал трудова злополука или злополука в свободното ти време, има възможност чужди тела да са влезли в тялото ти (напр. трески, съчми от пушка и т.н.). Тези чужди тела могат да бъдат магнитни и преместени в тялото от силното магнитно поле на ЯМР. В зависимост от позицията в тялото, те могат да доведат до потенциално животозастрашаващи наранявания.

Важно е да се отбележи, че гръдните импланти не са проблем за ЯМР. ЯМР е дори методът на избор, ако подозираш пукнатини или скъсвания в гръдните импланти.

Моля, информирайте персонала за евентуални чужди тела или импланти преди прегледа.

Моят лекуващ лекар се нуждае от изорбраженията и епикризата

Можете да намерите изображенията и резултатите си в зоната за пациенти в Tiamana.eu. Вие можете да решите на кого да ги предоставите.

Моля, обърнете внимание, че не изпращаме CD, DVD или USB памети или печатни копия на изображенията и/или находките.

Важно: Ние не поддържаме технологии от последното хилядолетие като факс, дискети или касети. Харесваме винил – но у дома.

Моят лекуващ лекар се нуждае от изорбраженията и епикризата

Можете да намерите изображенията и резултатите си в зоната за пациенти в Tiamana.eu. Вие можете да решите на кого да ги предоставите.

Моля, обърнете внимание, че не изпращаме CD, DVD или USB памети или печатни копия на изображенията и/или находките.

Важно: Ние не поддържаме технологии от последното хилядолетие като факс, дискети или касети. Харесваме винил – но у дома.