Прескачане до съдържание
Меню
Меню
1% for the Planet

Ние ги поддържаме

Изменението на климата е факт за нас! Нашият Вид е отговорен за глобалното затопляне, загубата на биологично разнообразие и замърсяването на природата. Ние сме убедени, че трябва да усъзнаеме това и да направиме нещо по въпроса!

Решихме да дарим част от приходите на Тиамана, за да могат организациите по света да бъдат подкрепени и планетата, на която всички живеем, да бъде спасена.

Ние ги поддържаме

Изменението на климата е факт за нас! Нашият Вид е отговорен за глобалното затопляне, загубата на биологично разнообразие и замърсяването на природата. Ние сме убедени, че трябва да усъзнаеме това и да направиме нещо по въпроса!

Решихме да дарим част от приходите на Тиамана, за да могат организациите по света да бъдат подкрепени и планетата, на която всички живеем, да бъде спасена.

"Земята има температура – и тя се покачва."

Ал Гор, лауреат на Нобелова награда за мир

"Земята има температура – и тя се покачва."

Ал Гор, лауреат на Нобелова награда за мир