Прескачане до съдържание
Меню
Меню

Тиамана Семейна програма Ние сме семейство. Стани част от него.

Семейна програма Тиамана

Ние сме семейство. Стани част от него.

Стани част от семейството

Семейната програма е предназначена за екипа на Тиамана, за медицински и немедицински партньори, както и за професионални спортисти. Ако желаеш да поискаш достъп до програмата, просто се свържи с нас.
Ще ни трябват документи, потвърждаващи твоята фирмена или партньорска принадлежност и твоята самоличност.

Стани част от семейството

Семейната програма е предназначена за екипа на Тиамана, за медицински и немедицински партньори, както и за професионални спортисти. Ако желаеш да поискаш достъп до програмата, просто се свържи с нас.
Ще ни трябват документи, потвърждаващи твоята фирмена или партньорска принадлежност и твоята самоличност.

Правила и условия на семейната програма

Характеристики на програмата
Програмата позволява на участниците да качват свои собствени случаи за експертно мнение с отстъпка от 50 процента.
Основата за намалението са текущите цени на Тиамана.

Допълнителна подкрепа
Намаленията за Семейна програма Тиамана не могат да се комбинират с други продукти или програми.

Лична употреба
Услугите, използвани по семейната програма на Тиамана, са само за твое собствено ползване. Нарушаването на настоящия регламент (напр. препродажба) ще доведе до постоянна загуба на правото на участие в програмата. Всички заявки за семейна програма на Тиамана се преглеждат лично.
Ако приятелите и/или семейството ти се интересуват от услугите на Тиамана, препоръчай им посещение на tiamana.eu.

Използване на данни
Спортистите, които използват семейната програма на Тиамана, се съгласяват да предоставят медицинските данни, както и свързаните с тях медии (снимки и видеоклипове на произшествието) за учебни случаи / или доклади.

Правила и условия на семейната програма

Характеристики на програмата
Програмата позволява на участниците да качват свои собствени случаи за експертно мнение с отстъпка от 50 процента.
Основата за намалението са текущите цени на Тиамана.

Допълнителна подкрепа
Намаленията за Семейна програма Тиамана не могат да се комбинират с други продукти или програми.

Лична употреба
Услугите, използвани по семейната програма на Тиамана, са само за твое собствено ползване. Нарушаването на настоящия регламент (напр. препродажба) ще доведе до постоянна загуба на правото на участие в програмата. Всички заявки за семейна програма на Тиамана се преглеждат лично.
Ако приятелите и/или семейството ти се интересуват от услугите на Тиамана, препоръчай им посещение на tiamana.eu.

Използване на данни
Спортистите, които използват семейната програма на Тиамана, се съгласяват да предоставят медицинските данни, както и свързаните с тях медии (снимки и видеоклипове на произшествието) за учебни случаи / или доклади.