Прескачане до съдържание
Меню
Меню

Декларация за поверителност

Декларация за поверителност

1. Име и данни за контакт на лекаря, отговорен за обработката на данни

 

Тази информация за защита на данните се прилага за обработката на данни чрез:

Отговорен: Д-р Милен Голчев

Адрес на практика: Берлинер Алее 44, 40212 Дюселдорф

Имейл:

Тел.: +49 211 38 789 934

(длъжностното лице по защита на данните на компанията е на горния адрес за вниманието на д-р Голчев, или на електронния адрес достъпни.)

2. Събиране и съхранение на лични данни, както и вид и цел на тяхното използване

а) При посещение на уебсайта

Когато посещавате нашия уебсайт www.tiamana.eu, браузърът, използван на вашето устройство, автоматично изпраща информация на сървъра на нашия уебсайт. Тази информация се съхранява временно в така наречен регистрационен файл. Следната информация се събира без вашата намеса и се съхранява до автоматично изтриване:

IP адрес на искания компютър, дата и час на достъп,

Име и URL адрес на извлечения файл, уебсайт, от който е направен достъпът,

Браузър използва и, ако е приложимо, операционната система на вашия компютър, както и името на вашия доставчик на достъп.

Гореспоменатите данни ще бъдат обработвани от нас за следните цели:

 • Осигуряване на плавна връзка с уебсайта,
 • Осигуряване на комфортно използване на нашия уебсайт,
 • Оценка на сигурността и стабилността на системата, както и
 • За други административни цели.

Правното основание за обработка на данни е чл. Нашият законен интерес следва от целите за събиране на данни, изброени по-горе. При никакви обстоятелства не използваме събраните данни за целите на изготвянето на заключения за Вашето лице.

б) Когато се регистрирате за нашия бюлетин

Ако изрично сте се изразили съгласие в съответствие с чл. 6 ал. 1 изречение 1 lit. a GDPR, ще използваме Вашия електронен адрес, за да Ви изпращаме редовно нашия бюлетин. За да получите бюлетина, е достатъчно да предоставите имейл адрес.

Можете да се отпишете по всяко време, например чрез връзка в края на всеки бюлетин. Като алтернатива можете също да изпратите заявката си за отписване по всяко време, за да по електронна поща.

в) При използване на нашия формуляр за контакт

За въпроси от всякакъв вид Ви предлагаме възможност да се свържете с нас чрез формуляр, предоставен на уебсайта. Необходимо е да се предостави валиден e-mail адрес, така че да знаем от кого произхожда искането и за да можем да му отговорим. Допълнителна информация може да бъде предоставена доброволно.

Обработването на данни с цел свързване с нас се извършва в съответствие с чл.

Личните данни, събрани от нас за използването на формуляра за контакт, ще бъдат автоматично изтрити след приключване на заявката, отправена от Вас.

г) Използване на записа на пациентите в Tiamana

Използването на записа на пациента в Tiamana под https://my.tiamana.eu изисква регистрация на потребителя. Това е единственият начин да се осигури сигурно и индивидуално управление на досието на пациента. Личните данни се изискват и за визуализацията и управлението на изпитните срещи, както и за връзка с изпитните центрове на Тиамана.

Обработва се следната информация:

 • Фамилно име (ако е приложимо, моминско име) и собствено име
 • Парола
 • Имейл адрес
 • Телефонен номер

Тези данни са необходими за изпълнението на договор, по който субектът на данните е страна или за изпълнението на преддоговорни мерки, предприети по искане на субекта на данните.

Данните ще се съхраняват до искането за изтриване от потребителя.

Управлението и споделянето на документите на потребителите изисква обработването на следните лични данни:

 • Фамилно име (ако е приложимо, моминско име) и собствено име 
 • Протичане на срещите
 • Споделени от потребителя документи
 • DICOM данни
 • Писмени констатации (епикриза)
 • Анамнеза и други документи за разследване

Тези данни ще се съхраняват до изтриването на потребителския акаунт от потребителя, или алтернативно до изтичането на законовите разпоредби за медицинска документация (10 години за медицински изображения и констатации или 10 години от 18-годишна възраст на прегледаното лице).

След изтичането на тези периоди данните могат да бъдат окончателно изтрити чрез неофициално писмено искане за заличаване от страна на потребителя.

Извършването на видеоконференции с цел лично изясняване и обсъждане на констатации изисква обработването на следните данни:

 • Информация за продължителността на видео консултацията,
 • хода на видео консултацията,
 • да звучи и качество на изображението за подобряване на видео консултацията.
 • Ако е необходимо, обратна връзка от потребителите относно часа за видео консултация

Данните ще бъдат заличени след изтичане на законоустановения давностен срок.
Обратната връзка от потребителите относно видео консултацията автоматично се изтрива след 90 дни.

Предоставянето на подкрепа на потребителите изисква обработването на следните лични данни:

 • Фамилно име и собствено име
 • Имейл адрес
 • Съдържание на искането
 • Доказателство за самоличност, ако е приложимо
 • Ако е приложимо, история на срещите

В редки случаи Tiamana може временно да получи достъп до лична здравна информация с разрешение на пациента за отстраняване на докладвани проблеми.

Данните ще бъдат заличени след изтичане на законоустановения давностен срок.
Доказателството за самоличност се съхранява толкова дълго, колкото е необходимо, за да се провери самоличността.

Приемането на жалби и упражняването на права изисква обработването на следните данни:

 • Фамилно име и собствено име
 • Имейл адрес
 • Съдържание на заявлението
 • Доказателство за самоличност, ако е приложимо

Данните ще бъдат заличени след изтичане на законоустановения давностен срок.
Доказателството за самоличност се съхранява толкова дълго, колкото е необходимо, за да се провери самоличността.

3. Разкриване на данни

Вашите лични данни няма да бъдат предавани на трети лица за цели, различни от изброените по-долу.

Ще споделяме вашата лична информация само с трети лица (включително клирингови къщи и застрахователни компании), ако:

 • Вие сте дали изричното си съгласие в съответствие с чл.
 • разкриването е необходимо в съответствие с чл. 6 ал. 1 изречение 1 lit. f GDPR за твърдението, упражняването или защитата на правни претенции и няма причина да се предполага, че имате императивен законен интерес да не разкривате данните си,
 • в случай че съществува законово задължение за прехвърлянето съгласно чл.
 • това е законно допустимо и е необходимо съгласно чл. 6 ал. 1 изречение 1 lit. b GDPR за обработване на договорни взаимоотношения с Вас.

4. Добавки за социални медии

Въз основа на чл. 6 ал. 1 изречение 1 lit. f GDPR използваме социални приставки на социалните мрежи Facebook, Twitter и Instagram на нашия уебсайт, за да направим практиката си по-известна. Основната рекламна цел се счита за законен интерес по смисъла на ОРЗД. Отговорността за съвместимата с защитата на данните операция е да бъде гарантирана от съответните им доставчици. Интегрирането на тези плъгини от нас се осъществява чрез така наречения метод с два клика за защита на посетителите на нашия уебсайт по най-добрия възможен начин.

а) Фейсбук

На нашия уебсайт приставките за социални медии от Facebook се използват, за да направят използването им по-лично. За това използваме бутона "LIKE" или "SHARE". Това е оферта от Фейсбук.

Когато посещавате страница на нашия уебсайт, която съдържа такъв плъгин, вашият браузър установява директна връзка със сървърите на Facebook. Съдържанието на плъгина се предава от Facebook директно на вашия браузър и се интегрира от него в уебсайта.

Чрез интегрирането на плъгините Facebook получава информацията, че вашият браузър е осъществил достъп до съответната страница на нашия уебсайт, дори ако нямате профил във Facebook или в момента не сте влезли във Facebook. Тази информация (включително вашия IP адрес) се предава директно от вашия браузър на facebook сървър в САЩ и се съхранява там.

Ако сте влезли във Facebook, Facebook може директно да свърже вашето посещение на нашия уебсайт с вашия Facebook профил. Ако взаимодействате с плъгините, например чрез натискане на бутона "LIKE" или "SHARE", съответната информация също се предава директно на facebook сървър и се съхранява там. Информацията се публикува и във Фейсбук и се показва на приятелите ви във Facebook.

Facebook може да използва тази информация с цел реклама, проучване на пазара и дизайн, базиран на нуждите на страницата във Facebook. За тази цел Facebook създава профили за използване, интерес и взаимоотношение, например, за да оцени използването от Ваша страна на нашия уебсайт по отношение на рекламите, показвани ви във Facebook, да информира други потребители на Facebook за вашите дейности на нашия уебсайт и да предоставя други услуги, свързани с използването на Facebook.

Ако не искате Facebook да свързва данните, събрани чрез нашия уебсайт, с вашия Facebook профил, трябва да излезете от Facebook, преди да посетите нашия уебсайт.

Целта и обхватът на събирането на данни и по-нататъшната обработка и използване на данните от Facebook, както и вашите права в това отношение и задаване на опции за защита на вашата поверителност можете да намерите в политиката за поверителност на Facebook (https://www.facebook.com/about/privacv/).

б) Twitter

Плъгини на мрежата за кратки съобщения на Twitter Inc. (Twitter) са интегрирани на нашия уебсайт. Приставките на Twitter (бутон за туит) могат да бъдат разпознати от логото на Twitter на нашия сайт. Преглед на бутоните за чуруликане можете да намерите тук (https://about.twitter.com/resources/buttons).

Когато посещавате страница на нашия уебсайт, която съдържа такъв плъгин, се установява директна връзка между вашия браузър и сървъра на Twitter. Twitter получава информацията, която сте посетили нашия сайт с вашия IP адрес. Ако кликнете върху twitter "туит бутона", докато сте влезли с профила си в Twitter, можете да свържете съдържанието на нашия сайт с вашия профил в Twitter. Това позволява на Twitter да присвои посещението на нашите страници на вашия потребителски акаунт. Бихме искали да посочим, че като доставчик на страниците нямаме познания за съдържанието на предаваните данни или използването им от Twitter.

Ако не искате Twitter да може да възложи посещението ви на нашите страници, моля, излезте от потребителския си акаунт в Twitter.

Допълнителна информация можете да намерите в политиката за поверителност на Twitter (https://twitter.com/privacv).

в) Инстаграм

Нашият уебсайт използва и така наречените социални плъгини ("плъгини") от Instagram, който се управлява от Instagram LLC., 1601 Уилоу Роуд, Менло Парк, CA 94025, САЩ ("Instagram").

Плъгините са маркирани с лого на Instagram, например под формата на "Instagram камера".

Когато посещавате страница на нашия уебсайт, която съдържа такъв плъгин, вашият браузър установява директна връзка със сървърите на Instagram. Съдържанието на плъгина се предава от Instagram директно на вашия браузър и се интегрира в страницата. Чрез тази интеграция Instagram получава информацията, че вашият браузър е осъществил достъп до съответната страница на нашия уебсайт, дори ако нямате профил в Instagram или в момента не сте влезли в Instagram.

Тази информация (включително вашия IP адрес) се предава директно от вашия браузър на сървър на Instagram в САЩ и се съхранява там. Ако сте влезли в Instagram, Instagram може директно да свърже посещението ви на нашия уебсайт с вашия акаунт в Instagram. Ако взаимодействате с плъгините, например чрез натискане на бутона "Instagram", тази информация също се предава директно на сървър на Instagram и се съхранява там.

Информацията се публикува и в профила ви в Instagram и се показва там на вашите контакти.

Ако не искате Instagram да свързва данните, събрани чрез нашия уебсайт директно с вашия акаунт в Instagram, трябва да излезете от Instagram, преди да посетите нашия уебсайт.

Допълнителна информация можете да намерите в политиката за поверителност на Instagram (https://help.instaqram.com/15583370790Q388).

5. Права на субектите на данни

Имате право

 • в съответствие с чл. 15 от ОРЗД, информация за Обработваната от нас

да поиска лични данни. По-специално можете да разберете за целите на обработката, Категорията лични данни, категориите получатели, на които вашите данни са били или ще бъдат разкрити, планираният срок за съхранение, наличието на право на корекция, заличаване, ограничаване на обработването или възражението, съществуването на право на обжалване, произхода на Вашите данни, ако не се събират от нас, както и наличието на автоматизирано право на обжалване, произхода на Вашите данни, ако не са събрани от нас, както и наличието на автоматизирано да поиска вземане на решения, включително профилиране и, когато е приложимо, значима информация за техните подробности;

 • в съответствие с член 16 от ОРЗД да изисква коригирането на неправилни или довършване на Вашите лични данни, съхранявани от нас, без неоправдано забавяне;
 • в съответствие с член 17 от ОРЗД, да поиска заличаване на Вашите лични данни, съхранявани от нас, освен ако обработването не е необходимо за упражняването на правото на свобода на изразяване и информация, за изпълнение на правно задължение, от съображения от обществен интерес или за установяване, упражняване или защита на правни претенции;
 • да изискате ограничаването на обработването на личните Ви данни в съответствие с чл. 18 ОРЗД, доколкото точността на данните се оспорва от Вас, обработката е незаконосъобразна, но вие отхвърляте заличаването му и ние вече не се нуждаем от данните, но са ви необходими за предявяване, упражняване или защита на правни претенции или сте възразили срещу обработването в съответствие с чл. 21 ОРЗД
 • в съответствие с член 20 от ОРЗД, да получавате Вашите лични данни, които сте ни предоставили, в структуриран, често използван и машинно четим формат или да поискате предаването на друг администратор,
 • в съответствие с член 7, параграф 3 от ОРЗД, да отмени съгласието Ви с нас по всяко време. В резултат на това вече не може да продължаваме обработването на данни въз основа на това съгласие за бъдещето и
 • да се оплача пред надзорен орган в съответствие с член 77 от ОРЗД. Като правило, можете да се свържете с надзорния орган на обичайното си място на пребиваване или работно място или нашата практика местоположение.

6. Право на възражение

Ако личните Ви данни се обработват въз основа на законни интереси съгласно чл. 6 ал. 1 изречение 1 lit. f GDPR, имате право да възразите срещу обработването на Вашите лични данни в съответствие с чл. Във втория случай имате общо право на възражение, което ще бъде изпълнено от нас, без да посочим определена ситуация.

Ако желаете да упражните правото си на отмяна или възражение, моля, изпратете

7. Сигурност на данните

Използваме широко разпространения метод SSL (Secure Socket Layer) в рамките на посещението на уебсайта във връзка с най-високото ниво на криптиране, поддържано от вашия браузър. Като правило това е 256 битово криптиране. Ако браузърът ви не поддържа 256-битово криптиране, вместо това използваме 128-битова v3 технология. Можете да кажете дали една страница на нашия уеб сайт се предава в шифрована форма чрез затворения дисплей на ключа или символа за заключване в долната лента на състоянието на вашия браузър.

Също така използваме подходящи технически и организационни мерки за сигурност, за да защитим Вашите данни срещу случайна или умишлена манипулация, частична или пълна загуба, унищожаване или неупълномощен достъп от трети страни. Нашите мерки за сигурност непрекъснато се подобряват в съответствие с технологичното развитие.

8. Актуалност и промени в тази декларация за защита на данните

Тази политика за поверителност понастоящем е валидна и има статут юни 2021 г.

Поради по-нататъшното развитие на нашия уебсайт и оферти на него или поради променени законови или официални изисквания, може да е необходимо да се промени тази декларация за защита на данните. Настоящата декларация за защита на данните може да бъде достъпна и разпечатана от Вас по всяко време на уебсайта под https://www.tiamana.eu/datenschutz .

Органите за защита на данните изискват сключването на споразумение за обработка на данни за поръчки за допустимото използване на Google Analytics. Под http://www.google.com/analytics/terms/de.pdf от Google се предлага съответен шаблон.